Chuyển khoản ngân hàng

– TK THANH TOÁN

1/ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHÊ MỸ
SỐ TK: 040 01 01 008845 9
NGÂN HÀNG: NH CỔ PHẦN HÀNG HẢI – MSB – CN TP. HỒ CHÍ MINH

2/ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỸ
TK 0441000634338
NGÂN HÀNG: NH TMCP NGOẠI THƯƠNG – VCB